Predstavitev

Zgodovina podjetja Plastor d.o.o. sega v leto 1989, ko smo z nakupom prvega stroja za injekcijsko brizganje plastike začeli proizvajati izdelke iz termoplastov za potrebe kozmetične industrije. Istočasno se je začela razvijati tudi orodjarna, kjer poteka konstrukcija in izdelava orodij. Franc Hojnik, ki je vodilna idejna in razvojna sila podjetja, je ob začetnem zagonu ustanovil podjetje Franc Hojnik s.p., ki je imelo poslovni in proizvodni sedež v Bresternici pri Mariboru.

Tekom let so nas sanje usmerjale v širjenje proizvodnje, posodabljanje tehnologije in sinhronost z razvojem znanja tako na področju brizganja plastike, kakor tudi na področju konstrukcije orodij. Posledično se je večalo tudi število zadovoljnih strank, kar nas je leta 2004 pripeljalo do potrebe po preoblikovanju podjetja v Plastor d.o.o.

Zaradi zahtev trga po vedno večji kakovosti in količini smo maksimalno vlagali v nakup sodobne tehnološke opreme, kar nam je omogočilo, da že več kot 20 let uspešno konkuriramo na trgu. Leta 2010 smo zaradi prostorske stiske v Bresternici investirali v nakup novih proizvodnih, skladiščnih in poslovnih prostorov v industrijski coni na Studencih v Mariboru, kjer nam je prostor omogočil, da smo zgradili sodoben strojni park.

imgPlastor imgPlastor imgPlastor